Postupak upisa

Kandidati se za upis u srednju školu prijavljuju preko mrežne stranice Nacionalnoga informacisjkog sustava prijava i upisa u srednje škole, a na temelju natječaja za upis koji objavljuje škola.

Informacije o postupku nakon izvršenih postupaka u navedenoj aplikaciji te ostvarenog upisa u srednju školu bit ćete pravodobno objavljene na stranici škole i na oglasnoj ploči škole.

 

Izbor učenika za upis obavljat će se na temelju sljedećih kriterija:

  • prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja;

  • za upis u trogodišnje programe vrednuju se i zaključne ocjene 7. i 8. razreda iz nastavnih predmeta hrvatski jezik, matematika i prvi strani jezik. Na takav je način moguće steći najviše 50 bodova.
  • Izbor kandidata za upis u trogodišnja zanimanja utvrđuje se i na temelju zdravstvene sposobnosti kandidata što se dokazuje liječničkom svjedodžbom medicine  rada (kuhar, slastičar) odnosno potvrdom nadležnog školskog liječnika (konobar, prodavač).

        

  • za upis u četverogodišnje programe vrednuju se i ocjene iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik te triju nastavnih predmeta za pojedine programe:

Hotelijersko-turistički tehničar:  povijest, geografija, likovna kultura

Turističko-hotelijerski komercijalist:  povijest, geografija, likovna kultura

Komercijalist: povijest, geografija, tehnička kultura

Za sve četverogodišnje programe potrebno je priložiti potvrdu nadležnog školskog liječnika.

Na takav je  način moguće steći najviše 80 bodova.

           

Uz sva navedena mjerila, za upis će se primjenjivati i dodatni elementi (uspjeh na natjecanjima iz znanja i sporta) te posebni elementi (kandidatima će se priznati ostvarivanje isključivo jednoga od sljedećih prava: kandidat sa zdravstvenim teškoćama, koji živi uz jednoga ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti, koji živi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja, koji živi uz samohranoga roditelja korisnika socijalne skrbi, kojem je jedan roditelj preminuo koji je bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, koji je pripadnik romske nacionalne manjine, kandidat hrvatski državljanin čiji su roditelji državni službenici koji su po službenoj dužnosti u ime Republike Hrvatske bili upućeni na rad u inozemstvo) uz priložene odgovarajuće potvrde.