InterLinden - Erasmus+
Program Erasmus+ obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Sedmogodišnji program imat će budžet od 14.7 milijardi eura, što predstavlja povećanje od čak 40 posto u odnosu na postojeće programske budžete.

 
Struktura programa
Erasmus+ donosi niz novina u odnosu na svoje programske prethodnike. Najvažnije među njima su:
 • jača povezanost EU politika s programima dodjeljivanja financijske potpore
 • pojednostavnjenje strukture i provedbe: aktivnosti sistematizirane po područjima, jednostavniji izračuni financijske potpore (paušalni iznosi)
 • naglasak na kvaliteti projekta (sadržaju mobilnosti, proizvodu/rezultatu)
 • jača diseminacija i bolja iskorištenost rezultata projekta
 • održivost rezultata nakon završetka projekta
 • bolja povezanost s potrebama tržišta rada
 • veća EU dodana vrijednost

Objedinjavanje aktivnosti koje pripadaju istim područjima kao i  veća strateška usmjerenost na ciljeve javnih politika odražavaju se i u strukturi novog programa.

Erasmus+ sastoji se od sljedećih aktivnosti:
 • Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
 • Ključna aktivnost 2 - Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse
 • Ključna aktivnost 3 - Podrška reformi politika
 • Aktivnosti Jean Monnet
 • Sport
   
Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu uputila je u ožujku 2014. projektni prijedlog za projekt InterLinden (KA 1 aktivnost) koji je zadovoljio sve uvjete natječaja. Odobrena su sredstva te će na taj način  četvero učenika škole u siječnju 2015. godine ostvariti mobilnosti u Sloveniji te odraditi stručnu praksu u jednom od turističko-ugostiteljskih objekata u Celju.

Do kraja rujna je bio otvoren poziv učenicima škole, a u konačnici su odabrane četiri učenice:
Lara Božac, 4.a
Paula Dermit, 4.cd
Manuela Hlatkij, 4.cd
Monika Šumar, 4.b


Zahvaljujemo svim učenicima na brojnim prijavama, a odabranim učenicama želimo uspješnu mobilnost!