Školski odbor

ŠKOLSKI ODBOR:

  1. JASNA LAZIĆ, predstavnica Nastavničkog vijeća, predsjednica Školskog odbora
  2. VEDRANA BRAJKOVIĆ, predstavnica Nastavničkog vijeća
  3. VESNA PAVLETIĆ, predstavnica radnika
  4. VIVIANA JURAJ SOKOLIĆ, predstavnica roditelja
  5. CINZIA POČEKO KRANJEC, predstavnica Istarske županije
  6. IRENA HRSTIĆ, predstavnica Istarske županije
  7. MILENKO MODRUŠAN, predstavnik Istarske županije,


Zapisnik sa Sjednice Školskog odbora 28.09.2017

Poziv na Sjednicu Školskog odbora 28.09.2017

Zapisnik sa Sjednice Školskog odbora 14.09.2017

Poziv na Sjednicu Školskog odbora 14.09.2017

Poziv na Sjednicu Školskog odbora 27.7.2017

Zapisnik sa Sjednice Školskog odbora 10.7.2017

Poziv na Sjednicu Školskog odbora 10.7.2017

Zapisnik sa Sjednice Školskog odbora 29.5.2017

Poziv na Sjednicu Školskog odbora 29.5.2017

Zapisnik sa Sjednice Školskog odbora 18.4.2017

Poziv na Sjednicu Školskog odbora 18.04.2017

Zapisnik sa Sjednice Školskog odbora 6.3.2017

Poziv na Sjednicu Školskog odbora 06.3.2016

Zapisnik sa Sjednice Školskog odbora 27.2.2017

Poziv na Sjednicu Školskog odbora 27.02.2016

Zapisnik sa Sjednice Školskog odbora 30.1.2017

Poziv na Sjednicu Školskog odbora 30.01.2016

Odluke sa Sjednice Školskog odbora 22.12.2016

Poziv na Sjednicu Školskog odbora 22.12.2016

Odluke sa Sjednice Školskog odbora 02.11.2016

 Poziv na Sjednicu Školskog odbora 02.11.2016

Odluke sa Sjednice Školskog odbora 29.09.2016

Poziv na Sjednicu Školskog odbora 29.09.2016

Odluke sa Sjednice Školskog odbora 09.09.2016

Poziv na Sjednicu Školskog odbora 09.09.2016

Odluke sa  Sjednice Školskog odbora 31.08.2016

Poziv na Sjednicu Školskog odbora 31.08.2016