Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se na način i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Zahtjev se podnosi:

 • pisanim putem na adresu:
  Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu
  Kandlerova 48
  52100 Pula
 • putem elektroničke pošte na sljedeću adresu:
  skturugo@pu.t-com.hr
  ss-pula-501@skole.t-com.hr
 • telefonom na sljedeće brojeve:
  052 / 218 787, 218 778
 • telefaxom na sljedeći broj:
  052/218-796
 • usmenim putem:
  osobno na zapisnik u službenim prostorijama Škole svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informacijama.

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.

Sukladno čl. 19. Zakona o pravu na pristup informacijama, Škola ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova.

Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Škola će proslijediti u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Rok za odgovor na zahtjev može se produžiti do 30 dana u slučajevima propisanim Zakonom.


Zahtjev za pristup informacijama

Odluka o imenovanju službenika za informiranje