Javna nabava

OBAVIJEST

Sukladno  članku  13.  stavku  9.  točki  1.  Zakona  o  javnoj  nabavi  (NN  90/11),  na temelju  danih  izjava  o  nepostojanju  sukoba  interesa predstavnika  naručitelja, objavljujemo   da   nema   gospodarskih   subjekata   s   kojima   Škola   za   turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, Pula, Kandlerova 48, kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi  u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi.