Gdje se nalazimo

Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu nalazi se na dvije lokacije i to u Kandlerovoj 48 (centar Pule) i u Ruže Petrović 17 (Stoja).  

 

 

U zgradi u  Kandlerovoj 48 nalazi se uprava škole, računovodstvo, administracija, stručna služba te većina naših učionica, dok se u zgradi u Ruže Petrović 17 nalaze nekoliko učionica i kabineti za kuharstvo i slastičarstvo  te ugostiteljsko posluživanje. 

 


Nastava tjelesne i zdravstvene kulture  održava se u sportskoj dvorani u neposrednoj blizini škole na Stoji (Ruže Petrović 17a) te na stadionu na Verudi.

 

 

"LIPA"

 

STOJA