Programi

Programi obrazovanja za stjecanje više razine kvalifikacije:

Hotelijersko-turistički tehničar    

NASTAVNI PREDMET

BROJ SATI TJEDNO

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

Hrvatski jezik

4

4

4

4

Strani jezik I.

4

4

3

3

Strani jezik II.

3

3

4

4

Strani jezik III.

2

2

2

2

Politika i gospodarstvo

-

-

2

-

Povijest

2

2

2

-

Matematika

4

4

3

3

Računalstvo

-

2

2

-

TZK

2

2

2

2

Etika/Vjeronauk

1

1

1

1

Povijest umjetnosti i kulturno – povijesna baština

-

-

-

2

Geografija

-

2

2

2

Poslovna psihologija s komunikacijom

-

2

-

-

Statistika

-

-

1

-

Knjigovodstvo s bilanciranjem

-

-

1

2

Ugostiteljstvo

3

-

-

-

Organizacija poslovanja poduzeća

-

3

2

3

Turizam i marketing

-

-

-

2

Biologija s ekologijom

2

-

-

-

Gospodarsko pravo

-

-

-

2

Prehrana i poznavanje robe

2

-

-

-

Daktilografija s poslovnim dopisivanjem

2

-

-

-

Praktična nastava

2

2

2

2

UKUPNO

33

33

33

34

STRUČNA PRAKSA (sati godišnje)

182

182

182

----Turističko-hotelijerski komercijalist

NASTAVNI PREDMET

BROJ SATI TJEDNO

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

Hrvatski jezik

3

3

3

3

Povijest

2

2

-

-

Politika i gospodarstvo

-

-

2

-

TZK

2

2

2

2

Etika/Vjeronauk

1

1

1

1

Strani jezik I.

3

3

3

3

Strani jezik II.

3

3

2

2

Gospodarska matematika

3

3

2

2

Računalstvo

2

2

-

-

Poslovna psihologija s komunikacijom

-

-

2

-

Biologija s higijenom i ekologijom

2

-

-

-

Turistički zemljopis

-

-

1

1

Povijest hrvatske kulturne baštine

-

-

2

-

Gospodarsko pravo

-

2

-

-

Poslovno dopisivanje

1

1

-

-

Računovodstvo i kontrola

-

-

-

2

Statistika

-

-

2

-

Knjigovodstvo

-

-

2

2

Organizacija poslovanja poduzeća u ugostiteljstvu

2

2

2

2

Osnove turizma

2

-

-

-

Promet i putničke agencije

-

-

-

2

Marketing u turizmu

-

-

-

2

Recepcijsko poslovanje

-

-

-

2

Poznavanje robe i prehrana

2

2

-

-

Ugostiteljsko posluživanje

2

3

3

3

Kuharstvo (sa slastičarstvom)

3

4

4

4

UKUPNO

36

36

36

36

STRUČNA PRAKSA (sati godišnje)

182

182

182

--------
Komercijalist

NASTAVNI PREDMET

BROJ SATI TJEDNO

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

Hrvatski jezik

3

3

3

3

Strani jezik I.

3

3

3

3

Povijest

2

2

-

-

Geografija

2

2

-

-

Etika/Vjeronauk

1

1

1

1

Politika i gospodarstvo

2

-

-

-

TZK

2

2

2

2

Matematika

3

3

3

2

Informatika

2

2

2

-

Poznavanje robe

3

3

3

2

Trgovinsko poslovanje

2

3

3

-

Poslovne komunikacije

2

2

2

2

Transport, špedicija i osiguranje

-

-

-

2

Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja

-

-

-

3

Poduzetništvo

-

-

2

3

Osnove trgovačkog prava

-

-

2

-

Izborni predmet – str. jezik II

2

2

2

2

Računovodstvo

2

2

2

-

Psihologija prodaje

-

-

-

2

Strukovne vježbe

2

2

2

2

Marketing

-

-

-

3

UKUPNO

33

32

32

32

Stručna praksa

(na kraju nastavne godine)

80

80

80

40