Završni rad

Završni rad učenikova je samostalna stručna obrada izabrane teme.

To je uradak čijom se izradbom i obranom provjeravaju, vrjednuju i ocjenjuju učenikove strukovne kompetencije određene razine sukladno razini kvalifikacije koju stječe i stječu se uvjeti za uključivanje na tržište rada.

Od učenika se očekuje da nakon odabira tema  s mentorom dogovori konzultacije.

Na konzultacijama svaki će mentor objasniti što se očekuje u okviru pojedine teme, predložiti literaturu, dati pojašnjenja te dogovoriti termine sljedećih konzultacija.