F.A.Q.

Gdje se škola nalazi?

 Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu nalazi se na dvije lokacije i to u Kandlerovoj 48 (u centar Pule) i u Brijunskoj 3 (Stoja). U zgradi u  Kandlerovoj 48 nalazi se uprava škole, računovodstvo, administracija, stručna služba te većina naših učionica, dok se u zgradi u Brijunskoj 3 nalaze nekoliko učionica i kabineti za kuharstvo i slastičarstvo  te ugostiteljsko posluživanje.  Nastava TZK održava se na igralištu te na stadionu „Veruda“u neposrednoj blizini škole u Brijunskoj 3,  a u zimskom periodu u dvorani škole u Kandlerovoj 48. 

 


 Školovanje u Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu?   

Informacije se mogu se kod stručne službe škole (psiholog ili pedagog).
Možete nam se obratiti također  na e-mail skturugo@pu.t-com.hr  ili putem telefona 052-218-787 ili 052-218-778. 

 


 Kad se vrše upisi u školu?   Što je potrebno za upis u srednju školu?

Upis  se vrši na temelju natječaja koji se objavljuje u dnevnom tisku,  oglasnoj ploči i web stranicama škole.Upis u prvi razred srednje škole vrši se u pravilu u dva upisna roka  - u ljetnom i jesenskom upisnom roku.     

Prvi  ljetni upisni rok održava se početkom srpnja u dva upisna kruga.   U drugom jesenskom upisnom roku planira se jedan upisni krug i to krajem kolovoza.Natječaj za upis učenika otvoren je do popune upisnih mjesta.  

Prilikom upisa u školu potrebno je donijeti prijavnicu za natječaj, rodni list, domovnicu, izvornik svjedodžbe 7. i 8. razreda osnovne škole, liječničku potvrdu Medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za zanimanja kuhar, konobar, slastičar i prodavač te dokumente kojima se ostvaruju neka od posebnih prava.  Prijavnicu za upis možete kupiti u „Narodnim novinama“ ili u školi.     U postupku prijavljivanja za upis, uz prijavnicu na natječaj, učenik može priložiti preslike dokumenata osim svjedodžbi koje se predaju u izvornicima s tim da za upis uz upisnicu prilaže izvorne dokumente. 


 

Nastavak školovanja nakon završetka osnovne ili druge škole u inozemstvu?

 

Svjedodžbe kojima dokazujete završeno prethodno obrazovanje u drugoj državi moraju biti prevedene i nostrificirane. 

Nešto više o tome pogledajte  na našoj stranici pod Oglasna ploča/Priznavanje inozemnih svjedodžbi.  


 

Koliko traje školovanje?

 

Obrazovanje za stjecanje srednje stručne (školske) spreme za zanimanja kuhar, slastičar, konobar, prodavač   traje minimalno tri školske godine, a ako želite steći zanimanje za komercijalista, hotelijersko – turističkog tehničara ili turističko – hotelijerskog komercijalista, tada će Vaše školovanje trajati minimalno četiri školske godine.

 


 

Postoji li najdulji rok u kojem učenik mora završiti srednju školu? 

  

U toku pohađanja srednje škole učenik smije najviše dva puta ponavljati razred, s time da to ne smije biti isti razred. Ukoliko bi učenik po drugi put trebao ponavljati isti razred, tada bi izgubio pravo školovanja.

 


 

 Kad se održava nastava?

Redovna nastava se održava se  prijepodne i poslijepodne.   Smjene pojedinih razrednih odjeljenja znaju se tek nakon trećeg upisnog roka u kolovozu. Praktična nastava održava se  po utvrđenom rasporedu.

 


 

Kako je organizirana praktična nastava?

 Škola organizira i određuje ugostiteljske i ostale objekte gdje će učenici obavljati praktičnu nastavu.